Hiển thị tất cả 8 kết quả

-41%
6.500.000Giá niêm yết: 11.000.000
12.34128Intel® Core™ i5-7300U
-42%
7.000.000Giá niêm yết: 12.000.000
12.34128Intel® Core™ i5-7300U
-42%
7.000.000Giá niêm yết: 12.000.000
12.38128Intel® Core™ i5-7300U
-42%
7.500.000Giá niêm yết: 13.000.000
12.38256Intel® Core™ i5-7300U
-50%
9.000.000Giá niêm yết: 18.000.000
12.3161TIntel® Core™ i7-7660U
-43%
8.500.000Giá niêm yết: 15.000.000
12.316512Intel® Core™ i7-7660U
-43%
8.000.000Giá niêm yết: 14.000.000
12.38256Intel® Core™ i7-7660U
-33%
6.000.000Giá niêm yết: 9.000.000
12.34128m3-7y30