SẢN PHẨM NỔI BẬT

Xem tất cả
-50%
9.000.000Giá niêm yết: 18.000.000
CPU:Intel® Core™ i7-7660U
Màn hình:12.3
-43%
8.500.000Giá niêm yết: 15.000.000
CPU:Intel® Core™ i7-7660U
Màn hình:12.3
-43%
8.000.000Giá niêm yết: 14.000.000
CPU:Intel® Core™ i7-7660U
Màn hình:12.3
-42%
7.500.000Giá niêm yết: 13.000.000
CPU:Intel® Core™ i5-7300U
Màn hình:12.3
-42%
7.000.000Giá niêm yết: 12.000.000
CPU:Intel® Core™ i5-7300U
Màn hình:12.3
-42%
7.000.000Giá niêm yết: 12.000.000
CPU:Intel® Core™ i5-7300U
Màn hình:12.3
-41%
6.500.000Giá niêm yết: 11.000.000
CPU:Intel® Core™ i5-7300U
Màn hình:12.3
-36%
7.000.000Giá niêm yết: 11.000.000
CPU:Intel Core i7 4650U
Màn hình:12
-35%
6.500.000Giá niêm yết: 10.000.000
CPU:Intel Core i7 4650U
Màn hình:12
-33%
6.000.000Giá niêm yết: 9.000.000
CPU:Intel Core i5 4300U
Màn hình:12

SURFACE TABLET

Xem tất cả
-33%
6.000.000Giá niêm yết: 9.000.000
CPU:m3-7y30
Màn hình:12.3
-41%
6.500.000Giá niêm yết: 11.000.000
CPU:Intel® Core™ i5-7300U
Màn hình:12.3
-43%
8.000.000Giá niêm yết: 14.000.000
CPU:Intel® Core™ i7-7660U
Màn hình:12.3
-42%
7.500.000Giá niêm yết: 13.000.000
CPU:Intel® Core™ i5-7300U
Màn hình:12.3
-42%
7.000.000Giá niêm yết: 12.000.000
CPU:Intel® Core™ i5-7300U
Màn hình:12.3

SURFACE BOOK

Xem tất cả
-10%
18.000.000Giá niêm yết: 20.000.000
CPU:Intel® Core™ i7-1065G7
Màn hình:15
-16%
21.000.000Giá niêm yết: 25.000.000
CPU:Intel® Core™ i7-1065G7
Màn hình:15
-17%
25.000.000Giá niêm yết: 30.000.000
CPU:Intel® Core™ i7-1065G7
Màn hình:15
-14%
30.000.000Giá niêm yết: 35.000.000
CPU:Intel® Core™ i7-1065G7
Màn hình:15

SURFACE LAPTOP

Xem tất cả

PHỤ KIỆN SURFACE

Xem tất cả